Istoric

anul

1993

Reinhard şi Birgit H. din Austria, vin în România şi pun bazele lucrării TimoTeams; vizitează biserici şi încep grupuri de studiu biblic numite “Timotei” cu tineri în Cluj, Mediaş Târgu Mureş şi Sighişoara.

anul

1994

Reinhard şi Birgit ţin seminarii despre studiul Bibliei în biserici şi campusuri universitare din oraşele în care au început grupuri de studiu.

anul

1995

Se pleacă cu tinerii în misiune în Serbia.

anul

1996

Grupurile de studiu continuă să se dezvolte ca grupuri ale bisericilor sau grupuri de casă.

anul

1997

Organizarea primei tabere “Iosua” de ucenicizare tineri, evanghelizare şi pregătire pentru misiune; a fost urmată de o misiune în Serbia.

anul

1998

Are loc din nou tabăra “Iosua” pentru tinerii din grupurile de studiu şi alţi tineri interesaţi de misiune; lideri români preiau conducerea taberei. Au loc seminarii în ţară despre studiul Bibliei.

anul

1999

Elisabeta, Laura, Florin V., Florina, Nicoleta, Florin M.(câțiva tineri din grupuri) formează Baza Tineri Pentru Misiune TimoTeams din Mediaş, funcţionând într-o casă închiriată.

Se organizează primul SBI (Şcoala de Interpretare a Bibliei) cu 8 studenţi, la Cluj.

Are loc a treia tabără “Iosua”.

anul

2000

Organizarea celui de-al doilea SBI (Şcoala de Interpretare a Bibliei) de data aceasta la Mediaş, cu 14 studenţi, urmat de misiuni în Egipt, Serbia, Republica Moldova.

Are loc prima şcoală DTS (Şcoala Internaţională de Ucenicie) din baza TPM Mediaş urmată de misiune în Turcia şi Bucureşti unde s-a lucrat cu copiii străzii.

Grupurile de studiu ajung la un număr de 5.
Tabăra “Iosua” strânge 52 de tineri şi se trimit echipe de misiune în Moldova, Bărăgan şi Serbia.

Reinhard şi Birgit se mută în Mediaș împreună cu copiii lor pentru a sluji ca staffi.

Se alătură ca voluntar în echipă Marta din Republica Moldova.

anul

2001

Are loc din nou Şcoala de Interpretare a Bibliei cu 10 studenţi, urmată de misiuni în Serbia şi Egipt.

Al doilea DTS deschide noi drumuri pentru alţi 10 tineri.

Grupurile de studiu se dezvoltă şi sunt din nou parte din tabăra şi misiunile “Iosua”.

Începe lucrarea de evanghelizare în oraş, în special în cartierul muncitoresc defavorizat VITRO.

Au loc întâlniri cu tinerii de acolo, actvitati sportive, evanghelizări şi un concert creştin.

Se iniţiază proiectul de rugăciune pentru oraş “ProMedias” care reuneşte în mijlocire tineri din bază dar şi din alte biserici din oraş.

anul

2002

Organizarea primului SBCW (Şcoala de Perspective Biblice Creştine Asupra Lumii) la TPM Mediaş cu 10 studenţi.

Are loc un mini-DTS (Şcoala Internaţionala de Ucenicie) de o lună cu 15 studenţi.

Tabăra “Iosua” echipează şi trimite tineri în Oltenia, Turnu Severin, Slobozia, Serbia.

Se iniţiază încă un grup de studiu în comuna Bosânci, jud Suceava.

S-a început publicarea unei revistei creştine, ca mijloc de a asigura comunicarea şi informarea între aceste grupuri.

Teo şi Simona sunt alţi tineri care se alătură echipei din baza de misiune Timoteams Mediaş.

anul

2003

SBI porneşte descoperirea adevărurilor biblice cu 5 studenţi, majoritatea de pe continente mai puţin evanghelizate (Africa, Asia); şcoala se încheie cu o misiune în Egipt.

Tabăra “Iosua” vorbeşte din nou la 40 de tineri despre importanţa studiului Bibliei şi a predicării Cuvântului de Dumnezeu; la finalul ei are loc o misiune în Turnu-Severin.

Datorită lipsei de spaţiu în care să ne organizăm şcolile şi activităţile, am achiziţionat un teren şi am început planurile şi aprobările pentru construcţia propriei baze de misiune numită de noi “Casa Naţiunilor”.

Reinhard şi Birgit şi familia lor termină slujirea în bază TPM Mediaş şi se întorc în Austria de unde vor pleca spre următorul lor proiect misionar: Egipt.

Ei au rămas susţinătorii şi sfătuitorii noştri până în prezent.

TimoTeams Mediaş sărbătoreşte 10 ani.

anul

2004

Aduce un SBI cu 7 studenţi, o tabăra “Iosua” pentru 45 de tineri dintre care o echipă a mers în Republică Moldova, dezvoltarea proiectului de evanghelizare locală din cartierul VITRO şi alte multe activităţi.

Au loc seminarii, cursuri şi întâlniri cu tineri şi lideri din biserica locală.

Întâlnirea de mijlocire ProMedias continuă şi am putut vedea schimbări vizibile în domeniile pentru care ne-am rugat.

Casa Naţiunilor se ridică şi ea, deşi anevoios şi cu multe rugăciuni pentru fonduri, de la fundaţie până la acoperiş. 2 dintre membrii noştri participă la o misiune în Asia.

Alin şi Ion se alătură echipei TimoTeams ca voluntari.

anul

2005

Alături de al doilea SBCW (Şcoala de Perspectivă Creştină Biblică Asupra Lumii) cu 9 studenţi, TPM Mediaş a organizat o serie de cursuri şi conferinţe menite să atingă tinerii cu “marea chemare”:

Cursul 321 Start de o lună 12 participanţi, finalizat cu misiuni în Republica Moldova şi Oltenia;

Tabăra “Iosua” cu misiune în Republica Moldova; Conferinţa MISIONARUL în Mediaş; cursul Pur şi simplu misiune cu 5 participanţi.

De asemenea s-a organizat o misiune Intervenţie în Dezastre în timpul căreia 25 de tineri au ajutat în zona calamitată de inundaţii Comăneşti.

anul

2006

Se reia DTS-ul (Şcoala Internaţională de Ucenicie) pentru 8 studenţi cu misiune în Egipt.

Încă o Şcoală SBI ajută 7 studenţi din România şi Republica Moldova să-şi ia principii creştine de viaţa din Biblie; misiunile acestei şcoli au avut loc în Slobozia, Galaţi şi Republica Moldova.

S-au organizeazat mai multe seminarii Jump Start, de Perspective Creştine Asupra Lumii şi 5 Conferinţe ProMesia în diverse oraşe şi biserici neoprotestante (peste 600 de participanţi) care continuă viziunea noastră de ucenicizare, echipare şi trimitere a tinerilor.

Un nou curs 321 Start a reunit 7 tineri şi s-a finalizat cu misiune în Rast.

Tabăra “Iosua” devine acum Festivalul de misiune ProMisiune, pentru a oferi oportunitatea de participare la un număr mai mare de tineri; în acest an peste 300 de tineri au participat la conferinţă, 80 dintre ei plecând în misiuni în Oltenia dar şi extern: India, Turcia, Moldova.

Adi şi Lia Crişan, Lidia, Asia se alătură echipei TimoTeams.

Casa Naţiunilor ajunge aproape de final.

anul

2007

Se reia DTSul (Şcoala Internaţională de Ucenicie) pentru 10 studenţi din România, Republica Moldova, Singapore şi Olanda; misiunile au avut loc atât local (oraş, judeţ) cât şi în Oltenia, Slobozia, Egipt, Bulgaria.

SBI-ul începe cu 7 studenţi.

Seminarii JumpStart, 5 conferinţe ProMesia ajung din nou la peste 700 de tineri din Botoşani, Cluj, Oradea, Sibiu, Timişoara.

Cursul 321 Strart dă startul la un număr de 5 tineri care experimentează teoretic dar şi practic misiunea în Oltenia.

Festivalul ProMisiune a avut în acest an tot peste 300 de participanţi şi a trimis echipe în: Galaţi, Drăgăneşti-Olt, Corabia, Turcia, Ukraina, Republica Moldova, India, Siberia şi Albania.

Se organizează şi o misiune de ajutorare în zona sinistraţilor de la inundaţiile din Tecuci.

Echipa TimoTeams se mută în baza nouă, Casa Naţiunilor la care sunt finalizate, chiar dacă nu în întregime, parterul şi etajul I.

anul

2008

28 de tineri au fost formaţi şi ucenicizati în şcolile noastre: DTS, SBI, SBCW şi 321 Start.

După etapele de teorie aceştia au mers în misiuni de 1-2 luni în: Oltenia, Medgidia, Republica Moldova, Macedonia, Uganda, Kenia şi o ţară a Asiei.

De asemenea s-a organizat o misiune la Viena în preajma Campionatului European de Fotbal.

La Festivalul Promisiune au participat peste 100 de tineri dintre care 38 au mers în misuni de termen scurt în Mărăşeşti, Corabia Olt, Rep Moldova, Transnistria, Turcia, Egipt.

Împreună cu bisericile locale am organizat 5 conferinţe de motivare la misiune în ţară şi în Cahul, care au avut peste 400 de tineri participanţi.

Persoane din personalul nostru au participat la misiuni şi cursuri în Africa de Sud, Uganda, Ucraina.

În martie Casa Naţiunilor a avut însfârşit terminat sistemul de încălzire.

Mulţumim celor care au contribuit la această minune!

La finalul anului ni se alătură noi tineri în personal, astfel încât am depăşit numărul de 20 de misionari în bază.

anul

2009

A avut loc SBI-ul cu 7 studenți și cu misiuni în Orientul Mijlociu.

DTSul a avut 8 studenți şi focus pe mass media și evanghelizarea tinerilor.

Misiunile le-au desfășurat în: India, Kenia, R. Moldova și Oltenia.

În Cahul și Drăgănești Olt am organizat două Școli de misiune de vară cu 10 studenți și cu misiuni în Republica Moldova, Oltenia și Serbia.

Festivalul ProMisiune a trimis echipe în Ialomița, Ucraina și Serbia.

În cadrul Agenției TimoTeams pleacă primii misionari pe termen lung: Adin în Kenia, Beta în Serbia și Dana în India.

Se dezvoltă mai mult misiunile locale implicându-ne regulat în satele din județul Sibiu în sprijinul plantării de biserici și a lucrării cu copii/tineri.

anul

2010

Începe cu Școala Internațională de Ucenicie, cadru potrivit pentru cei 9 studenți să cunoască dragostea lui Dumnezeu și să o ducă și altor persoane din Asia de Est, Kenya și Rep. Moldova.

Festivalul ProMisiune trimite echipe care susțin lucrările misionarilor plecați pe termen lung în Oltenia, Dorohoi (zona inundată), Rep.Moldova, India, Israel, Kenya și Serbia (unde se organizează un DTS pentru o lună).

Vara continuă cu formarea echipei King’s Kids Mediaș și implicarea în lucrările locale: grupul de adolescenți Dinamic, grupul de adolescenți din Târnăvioara, copiii din centrul de plasament din Agarbiciu, susținerea bisericii din Agarbiciu, alfabetizarea copiilor din comunitatea de romi (vecini Casei Națiunilor), plantarea bisericii din Dumbrăveni.

În același timp am primit echipe din Anglia, Germania, Argentina, care ne-au ajutat în aceste lucrări cât și la continuarea lucrărilor de construcție din Casa Națiunilor.

Toamna ne găsește pregătiți pentru o nouă scoală, Şcoala de Perspectivă Creştină Biblică asupra Lumii, loc în care cei 10 studenți confruntă diferite filosofii ale lumii cu Adevărul prezentat în Biblie.

Anul se încheie, mulțumitori fiind de tot ce a lucrat Dumnezeu în și prin viețile celor implicaţi în lucrarea Lui în cadrul TPM Mediaș.

anul

2011

Are loc Școala de Ucenicie și Misiune cu 6 studenți. Se pleacă în misiune în Oltenia și Kenya.

Se începe o lucrare nouă cu copiii în Dumbrăveni.

Se reia lucrarea cu copiii din Seleuș (20 de copii de etnie rromă au parte de program de alfabetizare
pentru a învăța să scrie și să citească).

Are loc o mini-tabără pentru tineri
(din orfelinat, tineri cu situații dificile, din Botoșani).

Se organizează tabară de copii în Prod cu aproximativ 100 de persoane din peste 11 locații diferite și 3 orfelinate.

A 6-a ediție a Festivalului ProMisiune care se
finalizează cu misiune în Oltenia, Kenya, China, Moldova și India.

anul

2012

Are loc festivalul ProMisiune unde 50 de tineri motivați se pun la dispoziția Lui Dumnezeu și merg în slujire în misiuni în mai multe locații: Republica Moldova, Oltenia, Serbia, Kenya, India și China.

SBI.
DTS.

Se finalizează exteriorul bazei din Mediaș,

Se reia lucrarea cu copii King’s Kids din Nemșa, Copșa Mare și Dumbrăveni, Seleuș după o pauză de doi ani.

anul

2013

Are loc Școala de Interpretare a Bibliei cu un total de 14 studenți din România și Moldova.
După cele 3 luni de teorie a școlii, studenții au putut aplica ceea ce au învățat pe parcursul cursului în misiunile din Germania, Oltenia, Ucraina și o parte din ei au slujit 3 luni în India.

Continuă lucrările locale din Mediaș și împrejurimi: Dumbrăveni (lucrarea de plantare a unei biserici în parteneriat cu Biserica Baptistă din Mediaș).

Dârlos, Târnăvioara, Seleuș, Nemșa.
Se continuă lucrarea cu copiii King’s Kids
Au loc 4 tabere de copii și tineri cu peste 140 de copii.

A 8-a ediție a festivalului ProMisiune.
Echipele pleacă în slujire timp de o lună în 4 locații: India, Ucraina, Republica Moldova și Oltenia.

anul

2014

Dumnezeu ne-a deschis ușile pentru a putea ajunge la peste 400 de copii, tineri și familii cu lucrarea King’s Kids prin intermediul a 5 tabere și misiuni.

Festivalul ProMisiune revine cu cea de-a 9-a ediție.

Aproape 60 de tineri au participat în cele 5 misiuni organizate în acest an.
Școala de Ucenicie și Misiune cu misiune în

Un nou lider –Dani Pop.

anul

2015

3 tineri din centrul de misiune din Mediaș pionierează o nouă bază Tineri Pentru Misiune în Craiova.

Au loc mai multe școli: Școala Internațională de Ucenicie (11 studenți). Scoala de Perspective Biblice Asupra Lumii (7 studenți) și Școala de Interpretare a Bibliei (7 studenți).

5 dintre studenții acestor școli decid să se alăture ca și misionari lucrării Tineri Pentru Misiune din Mediaș și Craiova.

Festivalul ProMisiune continuă să adune tineri împreună să ducă Împărăția mai departe. Festivalul a ajuns la ediția a X-a cu 60 de tineri.

După o săptămână de pregătire de misiune, echipele pleacă în Kenya, India, Republica Moldova și Craiova.

anul

2016

Se desfășoară mai multe școli și seminarii:
Școala de Interpretare a Bibliei cu 8 studenți venind din diferite țări cum ar fi: România, Tonga și Italia. Misiunea se desfășoară timp de două luni pe teritoriul României în localități din Oltenia, Cluj și Galați.

În cadrul Școlii Internaționale de Ucenicie din acest an, Dumnezeu și-a arătat credincioșia față de noi.

8 tineri au terminat partea teoretică a școlii, urmând să facă misiune în Iordania printre refugiații sirieni.

Lucrarea cu familiile – 2 tabere de familii.

King’s Kids

Alfabetizare

anul

2017

Școala Internațională de Ucenicie. 7 tineri dornici să împărtășească Evanghelia cu o inimă mulțumitoare și iubitori de oameni.

ȘIU se implică într-un proiect nou ce consta în împărțirea de Biblii și Noi Testamente pe străzile din Mediaș și alte două sate vecine, din casă în casă.

Studenții au mers în misiune în Germania și Iordania.

Lucrări locale:
Alfabetizare, Lucrarea cu oamenii străzii, King’s Kids.

Tabăra de fotbal în Prod, cu 70 de copii și tineri din toată România.

Festivalul ProMisiune- 8 echipe merg în misiune pe termen scurt în Iordania, Grecia, India (Bihar), Oltenia, Republica Moldova, Bacău, Uganda și Echipa Mobilă.

Noua bază TPM Craiova trimite pentru prima oară 10 tineri în misiune.

anul

2018

Pro-Adventure, tabără timp de o săptămână cu 12 adolescenți.

CEAI (Cine Este Acest Isus)- un cadru creat pentru tineri să fie aduși în prezența Lui Dumnezeu, schimbați și dedicați lărgirii Împărăției Lui Dumnezeu în Mediaș si până la marginile lumii.

Are loc “Pray and Go 100” – un eveniment de celebrare prin evanghelizare a 100 de ani de la Unirea României.

Alfabetizare continuă.

ProMisiune – Pentru prima dată vin 10 familii în ProMisiune. Sunt trimise două echipe în două locații noi, estul Indiei și Etiopia.

King’s Kids.

Tabăra de fotbal.

Două Tabere de Familii.

Un cadou deschis.

anul

2019

Alfabetizare.

O mână întinsă.

CEAI.

Pro-Adventure

Pray and Go.

Un cadou deschis.

Seminar pentru educatori.

ProMisiune – Germania, Iordania.

King’s Kids.

Ai întrebări sau dorești să ne cunoști mai bine?

ADRESĂ

Strada Angărul de Jos, nr.28, Mediaș, Sibiu, România.

Contact

+40 752 020 139
medias@ywam.ro

Te așteptăm să ne contactezi!