Valorile noastre

Valorile fundamentale ale organizației Tineri Pentru Misiune reflectă ceea ce credem noi și călăuzirea pe care am primit-o de la Dumnezeu de la începutul acestei mişcări în 1960. Aceste valori au fost şi vor fi o călăuză despre modul în care trăim, modul în care luăm decizii şi despre cine suntem. Unele valori sunt comune cu ceilalţi creştini, iar altele sunt specifice organizaţiei şi reprezintă ADN-ul nostru.

1. CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este interesată în primul rând în cunoaşterea lui Dumnezeu, a naturii Lui, a caracterului şi căilor Lui. Vrem să reflectăm caracterul Său în fiecare aspect al vieţii şi al lucrării noastre. Dorinţa de a-L împărtăşi pe Dumnezeu cu alţii izvorăşte din bucuria părtăşiei noastre cu El şi din continuă cunoaştere a cine este El.

2. SĂ-L FACI CUNOSCUT PE DUMNEZEU

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este chemată să-L facă pe Dumnezeu cunoscut oriunde în lume şi în fiecare domeniu al societăţii prin evanghelizare, formare şi activităţi umanitare. Credem într-o mântuire a sufletelor care are ca efect transformarea societatilor, implinind astfel porunca Domnului Isus de a face ucenici din toate natiunile.

3. ASCULTAREA VOCII LUI DUMNEZEU

Organizaţia Tineri Pentru Misiune vrea să creeze împreună cu Dumnezeu, ascultând vocea Lui, rugându-ne după călăuzirea Lui şi păzind poruncile Lui. Dorim ca fiecare persoană din TPM să trăiască în dependenţă de auzirea vocii lui Dumnezeu în luarea deciziilor la nivel personal şi la nivel de echipă.

4. ÎNCHINAREA ŞI MIJLOCIREA

Organizaţia Tineri Pentru Misiune include închinarea către Dumnezeu şi mijlocirea în viata de zi cu zi. Ştim că Satan intenţionează să distrugă lucrarea lui Dumnezeu şi ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt să distrugă planurile celui rău cu privire la oameni şi naţiuni.

5. VIZIUNEA

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este o mişcare vizionară, care face lucruri noi în moduri noi. Suntem întotdeauna gata să fim radicali pentru a aduce o schimbare în fiecare generaţie, în fiecare grup etnic şi în fiecare sferă a societăţii. Credem că integritatea în Duhul, conducerea spirituală şi relaţiile concentrate pe Cuvântul lui Dumnezeu permit împlinirea chemării apostolice a misiunii.

6. VALORIZAREA TINERILOR

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este o platformă de lansare pentru tineri. Credem că Dumnezeu i-a înzestrat şi i-a chemat să fie un vârf de lance pentru viziune şi lucrare. Ne angajăm să le acordăm valoare şi încredere, să-i pregătim, să-i sprijinim, să le oferim libertate şi să-i binecuvântăm. Ei nu sunt doar biserica de mâine, ci sunt biserica de astăzi. Ne angajăm să-i urmăm când sunt în poziţii de conducere, în acord cu voia lui Dumnezeu.

7. DESCENTRALIZAREA

Organizaţia Tineri Pentru Misiune are o structură extinsă, cu centre unite prin relaţii, viziune, scop şi valori. Credem că structurile trebuie să servească oamenii şi scopurile lui Dumnezeu. Fiecare centru are privilegiul şi responsabilitatea de a fi răspunzător în faţa unor lideri locali şi la nivel internaţional în faţa Echipei Internaţionale de Conducere.

8. CARACTERUL INTERNAŢIONAL ŞI INTERDENOMINATIONAL

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este internaţională şi interdenominationala în scopul şi constituţia sa, atât la nivel local, cât şi global. Noi credem că diversitatea etnică, lingvistică şi teologică, împreună cu aspectele răscumpărate ale unei culturi, sunt factori pozitivi, care contribuie la binele şi dezvoltarea misiunii.

9. PERSPECTIVA CREŞTINĂ BIBLICĂ ASUPRA LUMII

Organizaţia Tineri Pentru Misiune caută să aibă o perspectivă creştină biblică asupra lumii. Noi credem că Biblia face o diferenţă clară între bine şi rău, dar dimensiunile practice ale vieţii nu sunt mai puţin spirituale decât cele din lucrarea misionară. Tot ceea ce este făcut în ascultare de Dumnezeu este spiritual. Vrem să-L onorăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem, echipând şi mobilizând oameni ai Lui care să transforme apoi fiecare domeniu al societăţii.

10. MUNCA ÎN ECHIPĂ

Organizaţia Tineri Pentru Misiune pune un accent special pe munca în echipă atât în diferitele lucrări, cât şi în conducere. Astfel complementaritatea darurilor, chemărilor, perspectivelor, lucrărilor, precum şi diverse generaţii lucrând împreună în unitate la toate nivelurile misiunii noastre asigură înţelepciune, protecţie şi echilibru. Căutarea voii lui Dumnezeu împreună şi luarea deciziilor în echipă creează un cadru pentru a da socoteală, ajută la dezvoltarea relaţiilor, a motivaţiei, a responsabilităţii şi face că viziunea să aparţină tuturor.

11. CONDUCEREA PRIN SLUJIRE

Organizaţia Tineri Pentru Misiune crede în conducerea prin slujire ca mod de viaţă, nu în conducerea ierarhică. Un lider slujitor este cel care onorează darurile şi chemarea celor aflaţi în grijă să şi care le protejează drepturile. La fel cum Isus a slujit ucenicilor Săi şi noi accentuăm importanţa ca liderul să slujească celor pe care îi conduce.

12. ÎNTÂI TRĂIRE ȘI NUMAI APOI PREDARE

Organizaţia Tineri Pentru Misiune şi-a luat angajamentul să nu înveţe pe alţii principii şi valori pe care nu le trăieşte. Noi credem că experienţele personale dau autoritate cuvintelor şi învăţăturilor noastre. Aceste experienţe, adăugate caracterului duhovnicesc şi chemării lui Dumnezeu, sunt baza ucenicirii naţiunilor.

13. IMPORTANŢA RELAŢIILOR

Organizaţia Tineri Pentru Misiune preţuieşte relaţiile de prietenie. Dorim să minimalizăm nevoia de structuri şi reguli trăind şi slujind în sfinţenie, sprijin reciproc, transparenţă, smerenie şi comunicare deschisă.

14. VALOAREA INDIVIDULUI

Organizaţia Tineri Pentru Misiune vrea să acorde valoare fiecărui individ. Credem că toţi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi avem un rol şi o chemare specifică, indiferent de naţionalitate, vârstă sau funcţie. Credem în oportunităţi egale şi în dreptate pentru fiecare. Dorim să onorăm persoanele înzestrate de Dumnezeu cu daruri de conducere şi slujire.

15. VALOAREA FAMILIEI

Organizaţia Tineri Pentru Misiune recunoaşte importanţa tuturor membrilor familiei, nu doar a tatălui său a mamei, în împlinirea chemării la misiune. Credem că este nevoie de familii sănătoase şi puternice, în care fiecare membru împărtăşeşte chemarea la misiune şi contribuie prin propriile sale daruri, într-un mod unic şi complementar, la împlinirea acestei chemări.

16. SUPORT FINANCIAR ÎN BAZA RELAŢIILOR

Organizaţia Tineri Pentru Misiune este chemată să practice o viaţă de dependenţă de Dumnezeu şi de oamenii Lui pentru suport financiar atât personal, cât şi pentru lucrare. Credem că suportul bazat pe relaţii implică responsabilitate, comunicare şi rugăciune reciprocă. În acest fel cel care susţine financiar devine partener în lucrare. După cum Dumnezeu şi oamenii au fost şi sunt generoşi cu noi, şi noi vrem să fim generoşi la rândul nostru. Lucrătorii din TPM dăruiesc timpul şi darurile lor lui Dumnezeu, fără aşteptarea de a fi răsplătiţi.

17. OSPITALITATEA

Organizaţia Tineri Pentru Misiune promovează ospitalitatea ca expresie a caracterului lui Dumnezeu şi a valorii oamenilor. Credem că este important să ne deschidem inimile, casele şi centrele de misiune pentru a ne sluji şi onora unii pe alţii, pe oaspeţii noştri, ca şi pe cei săraci sau aflaţi în nevoie. Facem acest lucru nu ca un protocol social, ci ca expresie a generozităţii

18. COMUNICAREA CU INTEGRITATE

TPM afirmă că tot ceea ce există este pentru că Dumnezeu a comunicat, a rostit. Prin urmare, TPM este angajat la o comunicare adevărată, exactă, în timp util și relevantă. Noi credem că o bună comunicare este esențială pentru relaţii puternice, familii și comunități sănătoase, precum și pentru o lucrare eficientă.

Ai întrebări sau dorești să ne cunoști mai bine?

ADRESĂ

Strada Angărul de Jos, nr.28, Mediaș, Sibiu, România.

Contact

+40 752 020 139
medias@ywam.ro

Te așteptăm să ne contactezi!